مدیر عامل «اوبر» استعفا داد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید