دنیای ما قبل از ظهور تلفن همراه

[ad_1]

برترین ها: ظهور تلفن همراه تاثیرات فراوانی بر سبک زندگی ما گذاشته و به نوعی آن را دگرگون کرده است. ارتباطات بسیار راحت تر و سریعتر شده است و تقریبا زندگی بدون تلفن همراه برای ما دور از تصور است. در اینجا نگاهی به ارتباطات انسان ها قبل از همه گیر شدن این دستگاه میاندازیم.

 

چگونگی ارتباطات قبل از ظهور تلفن همراه

لحظاتی را به دور از اعلان های مزاحم تلفن همراه در خلوت خود می گذراندند

چگونگی ارتباطات قبل از ظهور تلفن همراه

وقت بیشتری را به تفریح و بازی بیرون از خانه سپری می کردند

چگونگی ارتباطات قبل از ظهور تلفن همراه

از دوربین های عکاسی برای گرفتن عکس استفاده می کردند

چگونگی ارتباطات قبل از ظهور تلفن همراه

در نبود پیامک و پیامرسان ها، مردم تعهد بیشتری به قول و قرارشان داشتند

چگونگی ارتباطات قبل از ظهور تلفن همراه

دسترسی به ایمیل فقط از طریق کامپیوتر امکان پذیر بود

چگونگی ارتباطات قبل از ظهور تلفن همراه

انسان ها ارتباطات چشمی بیشتری با یکدیگر داشتند

چگونگی ارتباطات قبل از ظهور تلفن همراه

آتاری دستی از تفریحات رایج و محبوب بود

چگونگی ارتباطات قبل از ظهور تلفن همراه هوشمند

همچنین بازی های فکری طرفداران بسیاری داشت

چگونگی ارتباطات قبل از ظهور تلفن همراه

بیشتر از قوه تخیلشان استفاده می کردند

چگونگی ارتباطات قبل از ظهور تلفن همراه

برای پیدا کردن آدرس از نقشه های چاپی کمک می گرفتند

چگونگی ارتباطات قبل از ظهور تلفن همراه

تلفن های سکه ای و کارتی بسیار رایج بود

چگونگی ارتباطات قبل از ظهور تلفن همراه

از دفترچه تلفن استفاده می کردند

چگونگی ارتباطات قبل از ظهور تلفن همراه

موسیقی را با دستگاه واکمن گوش می کردند

[ad_2]