تصاویر گیج کننده که به سختی درکشان می‌کنید

[ad_1]

برترین‌ها: ما بخش زیادی از اطلاعاتمان درباره دنیا را از طریق چشم‌ها دریافت می‌کنیم. اما گاهی چشمانمان ما را فریب می‌دهند و چیزی را می‌بینند که واقعا وجود ندارد، مثلا یک آدم برفی روی یک پروانه یا یک جای پای بزرگ در پارکینگ یا چیزهای دیگری که در این مطلب می‌بینید.

این تابلو طوری پاره شده که انگار سگ آن را خورده

 
تصاویر گیج کننده که به سختی درکشان می‌کنید
انیشتین در مترو
 
تصاویر گیج کننده که به سختی درکشان می‌کنید
خودکاری شبیه سرنگ
 
تصاویر گیج کننده که به سختی درکشان می‌کنید
گودالی پر از جلبک دریایی که شبیه یک جنگل دور روی صخره‌ها شده
 
تصاویر گیج کننده که به سختی درکشان می‌کنید
بستنی شبیه سگ
 
تصاویر گیج کننده که به سختی درکشان می‌کنید
تار عنکبوتی شبیه جمجمه
 
تصاویر گیج کننده که به سختی درکشان می‌کنید
شباهت طرح روی این پروانه کاستاریکایی به آدم برفی
 
تصاویر گیج کننده که به سختی درکشان می‌کنید
ظاهرا این اسب از چوب ساخته شده، اما در واقع برنزی است
 
تصاویر گیج کننده که به سختی درکشان می‌کنید
شباهت این قارچ به یک تنبل از خودراضی
 
تصاویر گیج کننده که به سختی درکشان می‌کنید
شباهت بال این پروانه ابریشم به سر مار
 
تصاویر گیج کننده که به سختی درکشان می‌کنید
قویی که یک قوی کوچک روی سرش دارد
 
تصاویر گیج کننده که به سختی درکشان می‌کنید
شباهت این سطل آشغال به سر آدم
 
تصاویر گیج کننده که به سختی درکشان می‌کنید
ته این گیاه شبیه دست کوچک است
 
تصاویر گیج کننده که به سختی درکشان می‌کنید
این محافظ گوشی به شکل یک منظره کوهستانی شکسته
 
تصاویر گیج کننده که به سختی درکشان می‌کنید
این گودال آب شبیه یک جای پای بزرگ است
 
تصاویر گیج کننده که به سختی درکشان می‌کنید
ظاهرا این وان حمام درحال غرق شدن است
 
تصاویر گیج کننده که به سختی درکشان می‌کنید
در این عکس چند ماشین می‌بینید؟
 
تصاویر گیج کننده که به سختی درکشان می‌کنید

[ad_2]